Saraha Rabeharisoa sur Facebook (2018-10-02 08:00:00)

Ny tetikasan’ny kandidà Rabearisoa Saraha dia mifototra amin’ny hevi-dehibe efat...

Ny tetikasan’ny kandidà Rabearisoa Saraha dia mifototra amin’ny hevi-dehibe efatra. Ny voalohany dia ny fametrahana filaminana eo amin’ny isambatan’olona, aratsakafo, ary ara-bola.

Ny faharoa kosa dia ny fampitomboana ny arin-karena amin’ny alalan’ny fametrahana fitondrana tsara tantana. Ny tena…

Plus

6 commentaires

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

/* ]]> */