Pasteur Mailhol sur Facebook (2018-10-16 20:30:01)

« Mpamboly sy mpiompy mahavelon-tena ary mahavelona ny Malagasy »...

Izany no anisan’ny laharam-pahamehana izay voizin’ny Vinan’ny Fahazavana mba hampivoarana ny firenena sy ny vahoaka tsy vakivolo.

Fidio ny Prezida MAILHOL ho filohan’ny Malagasy rehetra. Izy dia laharana faha-34 ao amin’ny Bulletin Unique.

10 commentaires

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

/* ]]> */